Miejsce i rola innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 3
Rozdział 1– Istota i znaczenie innowacji w działalności i rozwoju przedsiębiorstw 6
1.1. Zakres pojęcia innowacji 6
1.2. Źródła innowacji 9
1.3. Rodzaje innowacji 15
1.4. Ryzyko i niepewność w projektach innowacyjnych 20
Rozdział 2– Proces zmian w przedsiębiorstwie 25
2.1. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce i w innych wybranych krajach Unii Europejskiej 25
2.1.1. Uwarunkowania wewnętrzne 26
2.1.2. Uwarunkowania zewnętrzne 36
2.1.3. Warunki działania przedsiębiorstw w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej 45
2.2. Innowacje edukacyjne. 48
2.3. Praktyka zmian organizacyjnych 52
Rozdział 3- Strategie innowacyjne przedsiębiorstw 58
3.1. Menedżerowie i pracownicy wobec innowacji 58
3.2. Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw 63
3.3. Kreowanie i promowanie innowacji 67
3.4. Obecny kierunek zmian w innowacjach 74
3.5. Szanse i bariery innowacji 81
Zakończenie 87
Bibliografia 91
Spis rysunków 94