Ocena skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 2
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie 3
1.1 Pojęcie zarządzania 3
1.2 Funkcje zarządzania 13
1.3 Sposoby zarządzania 18
Rozdział 2. Charakterystyka Spółki „X” 22
2.1 Rys historyczny Spółki „X” 24
2.2 Zatrudnienie i organizacja pracy 24
2.3 Specyfika działalności firmy 26
Rozdział 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi Spółki w świetle badań własnych 33
3.1 Kształtowanie się procesu zarządzania zasobami ludzkimi 33
3.2 Analiza procesu zarządzania 36
3.3 Skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce 44
Zakończenie 48
Bibliografia 49
Spis schematów i rysunków 51
Aneks – Ankieta 52