Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie Orbis Transport Sp. z o. o.

Wstęp 1
Rozdział I Teoretyczne podstawy motywowania 4
1. Koncepcje motywacji 5
1.1. Koncepcja treści 6
1.2. Koncepcja procesu 9
1.3. Koncepcja wzmocnienia 11
2. Czynniki pobudzania motywacji 14
3. Skuteczność motywatorów 18
4. Bariery motywowania 20
Rozdział II Instrumenty oddziaływania  motywacyjnego 23
1. Materialne systemy motywowania. 24
2. Niematerialne systemy wynagradzania. 52
ROZDZIAŁ III Motywacyjny  wpływ  wynagrodzenia  kafeteryjnego 57
1. Wynagrodzenie niepieniężne ? świadczenie korzystne dla firmy i pracowników. 57
2. Rodzaje  wynagrodzeń  kafeteryjnych. 61
3. Świadczenia pozapłacowe stosowane przez firmy międzynarodowe. 66
Rozdział IV Polityka personalna w Orbis Transport Sp. z o.o. 69
1. Informacje ogólne i struktura Hertz Rent A Car – Orbis Transport Sp.z o.o. 69
2. Motywowanie pracowników przez wynagrodzenie. 70
Zakończenie 74
Bibliografia 81