Metody i techniki motywowania pracowników na wybranych przykładach

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie motywacji 4
1.1. Definicja motywacji i motywowania 4
1.2. Organizacyjne instrumenty pobudzania motywacji 9
1.3. Pozytywne i negatywne strony motywowania pracowników 12

Rozdział II. Teorie motywacji – przegląd 16

Rozdział III. Techniki i metody motywowania 25
3.1. Sposoby motywowania pracownika 25
3.1.1. Motywowanie pozapłacowe 25
3.1.2. Nagradzanie i karanie jako sposób wywierania wpływu 30
3.1.3. Minimalizacja kosztów motywowania 37
3.2. Zasady skutecznego motywowania 40

Rozdział IV. Motywowanie pracowników – krótki przegląd rozwiązań praktycznych 53
4.1. Motywacja pracowników w Classen – Pol SA 53
4.2. Skuteczność motywacji pracowników w Firmie „Odra” SA 60
4.3. Metody i techniki motywacji w Ergo Hestia SA 65
4.4. Podsumowanie i wnioski 72

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis rysunków 79
Spis schematów 80
Spis tabel 81