Marki producentów a marki pośredników

Wstęp 3
Rozdział I Pojęcie marki handlowej, funkcje i klasyfikacja marek 4
1.1. Definicja marki (znaku towarowego) 4
1.2. Funkcje marek 8
1.3. Rodzaje marek 9
1.4. Marka jako instrument konkurowania 13
Rozdział I Sposoby pozyskania marki 17
2.1. Samodzielne kształtowanie nowej marki 17
2.2. Poszerzanie marki 18
2.3. Licencjonowanie marki 28
2.4. Franchising 29
2.5. Stosowanie marki pośrednika handlowego 31
Rozdział III Zastosowanie marek pośredników na rynkach towarów konsumpcyjnych 35
3.1. Wzrost pozycji negocjacyjnej firm handlowych wobec producentów 35
3.2. Marki pośredników. Doświadczenia międzynarodowe 38
3.3. Przykłady marek pośredników na polskim rynku 49
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis schematów 60
Spis tablic 61
Spis fotografii 62