Kredyty preferencyjne na modernizację budownictwa mieszkaniowego w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Sektor budowlany w Polsce 4
1.1. Sytuacja w branży produkcji budowlano-montażowej 4
1.2. Otoczenie makroekonomiczne budownictwa 9
1.2.1. Rozwój gospodarczy, a produkcja budowlano-montażowa 9
1.2.3. Inwestycje przedsiębiorstw 14
1.2.4. Uwarunkowania podatkowe: zmiany w prawie podatkowym, zmiany w prawie budowlanym 15
Rozdział II. Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 19
2.1. Zasoby mieszkaniowe 19
2.2. Budynki i mieszkania oddane do użytku 23
2.3. Prognoza rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego na lata 2006-2008 27
2.4. Kredyty mieszkaniowe i ceny mieszkań 30
2.5. Aspekty modernizacji budownictwa mieszkaniowego 33
Rozdział III. Kredyt preferencyjny w klasyfikacji operacji kredytowych 38
3.1. Rodzaje operacji kredytowych 38
3.2. Prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytów 41
3.3. Kredyt preferencyjny 46
3.3.1. Istota kredytu preferencyjnego 46
3.3.2. Formalności kredytu preferencyjnego 47
3.3.3. Znaczenie kredytu preferencyjnego 48
3.3.4. Zabezpieczenia kredytu preferencyjnego 49
3.4. Preferencyjny kredyt mieszkaniowy 49
3.4.1. Zasady udzielania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych 49
3.4.2. Dochody kredytobiorców a warunki otrzymania kredytu 51
3.4.3. Kredytobiorcy 52
3.4.4. Zasady spłaty kredytu 53
Rozdział IV. Kredyty preferencyjne na modernizację budownictwa mieszkaniowego Banku PKO BP S.A. 56
4.1. Charakterystyka ofert banku 56
4.2. Kredyt mieszkaniowy PKO BP S.A. 59
4.2.1. Finansowanie oraz opłaty za rozpatrzenie wniosku 67
4.3. Zmiana waluty kredytu 67
4.4. Podwyższenie kwoty kredytu 68
4.5. Wcześniejsza spłata kredytu 69
4.6. Wady i zalety oferty 70
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis tabel 85
Spis rysunków 86