Konkurencyjność oferty banku Pekao S.A. w zakresie kredytów mieszkaniowych

Rozdział I.
Zagadnienia wstępne (5 stron)
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Cel pracy i hipotezy badawcze
1.3. Metody badawcze
1.3.1. Metody wyboru obiektów do badania
1.3.2. Metody wyboru materiałów
1.3.3. Metody opracowania materiałów

Rozdział II.
Pojęcie i zakres kredytów budowlano – mieszkaniowych (25 stron)
2.1. Przeznaczenie kredytów budowlano – mieszkaniowych
2.2. Kredyty budowlane i mieszkaniowe
2.2.1. Zasady przyznawania kredytów budowlanych
2.2.2. Wielkość i typy kredytów budowlanych
2.3. Zabezpieczenia kredytów budowlano – mieszkaniowych

Rozdział III.
Prezentacja oferty banków Pekao S.A., PKO BP oraz Millenium S.A. w zakresie kredytów mieszkaniowych (20 stron)
3.1. Zasady przyznawania kredytów
3.2. Stopy procentowe
3.3. Warianty zabezpieczeń
3.4. Analiza porównawcza

Rozdział IV.
Porównanie oferty w zakresie kredytów mieszkaniowych oferowanych przez banki Pekao S.A., PKO BP oraz Millenium S.A. (25 stron)
4.1. Analiza wielkości i typów oferowanych kredytów mieszkaniowych
4.2. Porównanie zasad przyznawania kredytów mieszkaniowych
4.3. Formy zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych
4.4. Ocena konkurencyjności oferty banku Pekao S.A. w zakresie kredytów mieszkaniowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków