Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania

Wstęp

Rozdział I. Problematyka konfliktów dziecięcych w świetle literatury
1.1. Konflikty jako naturalne zjawisko rozwojowe w wieku dziecięcym
1.2. Pojęcie i rodzaje konfliktów dziecięcych
1.3. Podłoże konfliktów dziecięcych
1.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów
1.4.1. Metoda bez porażek Thomasa Gordona
1.4.2. Metoda Edwarda de Bono
1.4.3. Burza mózgów
1.4.4. Drama

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział III. Konflikty w grupie- opis badań
3.1. Rozwiązywanie konfliktów przez dzieci
3.2. Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy nauczyciela

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks


Pełny temat pracy: Konflikty dzieci w wieku przedszkolnym, a sposoby ich rozwiązywania. Na przykładzie dzieci pięcioletnich

Celem badań było określenie najbardziej typowych konfliktów wśród dzieci pięcioletnich i sytuacji, w których najczęściej do nich dochodzi.

Problem badawczy ogólny: W jaki sposób rozwiązywane są konflikty między dziećmi w przedszkolu?

Problemy szczegółowe:

  1. W jaki sposób dzieci samodzielnie rozwiązują konflikty?
  2. W jaki sposób dzieci rozwiązują konflikty przy pomocy nauczyciela?

Przy problemie nr 2 chodzi o rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek Gordona.