Kobiety w biznesie. Ścieżki karier kobiet

Wstęp 3

Rozdział I. Kobiety w pracy zawodowej 6
1.1. Ocena sytuacji kobiet na rynku pracy 6
1.2. Aspiracje zawodowe 10
1.3. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn 15

Rozdział II. Kobiety jako właścicielki przedsiębiorstw 23
2.1. Branże prowadzonych działalności 23
2.2. Kobiety w roli przedsiębiorców 29
2.2.1. Kobiety w biurach zarządu 29
2.2.2. Kobiecy styl przewodzenia 32
2.3. Wizerunek polskiej businesswoman 39

Rozdział III. Sytuacja kobiet w gospodarstwie domowym a kariera zawodowa 42
3.1. Płeć jako kategoria przenikająca życie społeczne 42
3.2. Płeć jako czynnik kształtujący zmiany społeczne 46
3.3. Zmiany pozycji społecznej kobiet 51
3.4. Straty i korzyści wynikające z pracy zawodowej 60
3.5. Fazy rozwojowe życia rodzinnego a rozwój zawodowy kobiet 64

Rozdział IV. Funkcjonowanie kobiet w biznesie w świetle wyników badań
własnych 67
4.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 67
4.2. Analiza wyników badań 71

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków 88
Aneks 90