Karty kredytowe w rozliczeniach pieniężnych

Wstęp 3
Rozdział 1. Rozliczenia pieniężne 4
1.1. Ogólna charakterystyka rozliczeń pieniężnych 4
1.2. Najpopularniejsze rodzaje bezgotówkowych rozliczeń 7
Rozdział 2. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 23
2.1. Ogólna charakterystyka kart kredytowych 23
2.2. Zakres podmiotowy stosowania kart kredytowych 27
2.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 31
2.4. Zalety kart kredytowych 34
2.5. Wady korzystania z kart kredytowych 38
Rozdział 3. Funkcjonowanie kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. na tle innych banków 43
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 43
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane w porównaniu z innymi bankami 46
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Kredyt Bank S.A na tle innych banków 49
Zakończenie 55
Bibliografia 56
Spis rysunków 58