Karta podatkowa jako uproszczona forma opodatkowania

Wstęp 3
Rozdział I. Działalność gospodarcza i formy jej opodatkowania 5
1. Pojęcie i istota działalności gospodarczej 5
2. Formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej osób fizycznych 13
2.1. Zasady ogólne 13
2.2. Opodatkowanie w formie ryczałtu 19
Rozdział II. Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową 33
1. Ogólna charakterystyka karty podatkowej 33
2. Prowadzenie ksiąg, składanie zeznań i deklaracji 39
3. Wysokość podatku i stawki karty podatkowej – kryteria i preferencje 43
4. Warunki pozwalające na opodatkowanie działalności gospodarczej karta podatkową 50
Rozdział III. Organa podatkowe i ich rola w ustalaniu karty podatkowej 59
1. Procedury zachowania podatnika opodatkowanego kartą podatkową 59
2. Obniżenie podatku dochodowego w formie karty podatkowej 73
3. Obowiązki wynikające z prawa podatkowego dotyczące podatników karty podatkowej 75
Rozdział IV. Wady i zalety karty podatkowej 81
1. Zalety opodatkowania kartą podatkową 81
1.1. Ulgi podatkowe 82
1 2. Obniżenia stawek karty podatkowej 83
1.3. Obniżenie podatku o składki na ubezpieczenia zdrowotne 85
1.4. Zwolnienie z obowiązku podatkowego 85
2. Wady opodatkowania kartą podatkową 86
3. Wpływy z podatku karty podatkowej we Wrocławiu na tle sumy wpływów z tytułu karty podatkowej w kraju w latach 2000 – 2002 88
3.1. Wpływy z tytułu karty podatkowej w Polsce w latach 2000 – 200 88
3.2. Karta podatkowa w systemie dochodów gminy Wrocław 89
Zakończenie 92
Bibliografia 95
Spis tabel 97