Istota przestępczości nieletnich i działania zapobiegające temu zjawisku

projekt pracy socjalnej

WSTĘP 2

1. ROZMIARY I STRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH 3
1.1. Zasady odpowiedzialności nieletnich 3
1.2. Postępowanie w sprawach nieletnich 5
1.3. Przestępczość nieletnich w Polsce 13
1.4. Główne przyczyny przestępczości nieletnich 16
1.5. Statystyka przestępczości nieletnich 19

2. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNE PODEJMOWANE NA RZECZ ZAPOBIEGANIA DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH 22
2.1. Ogólna charakterystyka kierunków działań oraz ich wyników 22
2.2. „Dzień Wagarowicza” 28
2.3. Zwróceniu szczególnej uwagi na działalność grup subkulturowych w kontekście ich ewentualnych wystąpień konfrontacyjnych. 30

3. DZIAŁANIA POLICJI UKIERUNKOWANE NA WAGARUJĄCĄ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ 34

4. DZIAŁANIA PREWENCYJNE „BEZPIECZNE WAKACJE” 38

ZAKOŃCZENIE 47
BIBLIOGRAFIA 48

Wstęp

Przestępczość nieletnich to zjawisko, które nie tylko budzi zaniepokojenie społeczne, ale również stawia przed systemem sprawiedliwości szereg wyzwań. W kontekście polskiego prawa, nieletnimi są osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Mając na uwadze tę definicję, rzeczywistość pokazuje, że przestępczość nieletnich jest problemem wymagającym szczególnego i kompleksowego podejścia. Wieloaspektowe uwarunkowania tego zjawiska, takie jak czynniki społeczne, rodzinne, psychologiczne, czy edukacyjne, wymagają analizy i efektywnej interwencji, nie tylko w momencie, gdy doszło już do aktu przestępczego, ale również na etapie prewencji.

Niniejszy projekt ma na celu pogłębienie zrozumienia istoty przestępczości nieletnich, jej przyczyn, skali i konsekwencji, a także sformułowanie propozycji działań mających na celu jej zapobieganie. Projekt składa się z czterech części. W pierwszej z nich omówione zostaną zasady odpowiedzialności nieletnich, postępowanie w sprawach nieletnich, a także skala i struktura przestępczości nieletnich w Polsce. Druga część projektu poświęcona jest działaniom profilaktyczno-interwencyjnym, które mają na celu zapobiegać demoralizacji i przestępczości nieletnich. Trzecia część dotyczy działań policji skierowanych na młodzież wagarującą, a czwarta omawia działania prewencyjne „Bezpieczne Wakacje”.

Mamy nadzieję, że ten projekt będzie stanowił cenne źródło wiedzy dla osób zaangażowanych w prace z młodzieżą, profesjonalistów z dziedziny prawa i bezpieczeństwa, a także dla decydentów, którzy szukają skutecznych rozwiązań mających na celu zmniejszenie skali przestępczości nieletnich.