Inwestycje i instrumenty finansowych w przedsiębiorstwie X

Wstęp 2
Rozdział I. Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i cechy przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 4
1.2. Podstawowe kryteria podziału przedsiębiorstw 11
1.3. Analiza finansowa i ekonomiczna i jej rodzaje 26
1.4. Podstawowe wskaźniki analizy finansowej 30
Rozdział II. Inwestycje 33
2.1. Pojecie i rodzaje inwestycji 33
2.2. Źródła finansowania inwestycji 51
2.3. Podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych 53
2.4. Proces inwestycyjny i jego struktura 56
Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstwa X 60
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 60
3.2. Udziały w rynku telefonii komórkowej 66
3.3. Zatrudnienie i środki trwale przedsiębiorstwa 69
3.4. Ocena pozycji marketingowej 72
Rozdział IV. Analiza inwestycji firmy X 77
4.1. Wynik finansowy i czynniki go kształtujące 77
4.2. Analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych 78
4.3. Nakłady inwestycyjne i ich struktura 81
4.4. Ocena możliwości rozwoju przedsiębiorstwa 83
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel i rysunków 91