Istota spółki jawnej

jeden rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Istota spółki jawnej 1
1.1. Geneza i zastosowanie spółki jawnej 1
1.2. Handlowy charakter spółki jawnej 4
1.3. Osobowy charakter spółki jawnej 12
1.4. Spółka jawna jako tzw. ułomna osoba prawna 15