Handel zagraniczny Polski z krajami WNP

WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I. 7
TRADYCYJNE I WSPÓŁCZESNE TEORIE HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO 7
1. Istota, funkcje i cele handlu międzynarodowego 7
2. Współczesne modele i teorie 13
2.1. Teorie neoczynnikowe 13
2.2. Teorie neotechnologiczne 14
2.3. Teorie popytowo – podażowe 18
3. Inne współczesne teorie 24
ROZDZIAŁ II. 30
WOLUMEN POLSKO – ROSYJSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 30
1. Polsko – rosyjska wymiana handlowa 30
1.1. Wolumen eksportu i importu 36
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 40
2. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Rosją 41
3. Przemiany w polsko – rosyjskich stosunkach gospodarczych 48
ROZDZIAŁ III. 55
ZNACZENIE POLSKO – UKRAIŃSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 55
1. Wolumen polsko – ukraińskich obrotów handlowych 55
1.1. Wolumen eksportu i importu 55
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 60
2. Przemiany w polsko – ukraińskich stosunkach gospodarczych 62
3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą 70
ROZDZIAŁ IV. 81
WIELKOŚĆ OBROTÓW POLSKO – BIAŁORUSKIEJ WYMIANY HANDLOWEJ 81
1. Wielkość obrotów polsko – białoruskiego handlu zagranicznego 81
1.1. Wielkość eksportu i importu 81
1.2. Podstawowe gałęzie wymiany handlowej 83
2. Przemiany w obrotach handlu zagranicznego Polski i Białorusi 90
3. Przemiany w polsko – białoruskich stosunkach gospodarczych 91
ROZDZIAŁ V. 97
ZNACZENIE WYMIANY HANDLOWEJ POLSKI Z KRAJAMI WNP 97
1. Znaczenie wymiany handlowej z Rosją 97
2. Znaczenie wymiany handlowej Polski z Ukrainą 104
3. Znaczenie wymiany handlowej Polski z Białorusią 108
ZAKOŃCZENIE 120
BIBLIOGRAFIA 122
SPIS TABEL 127
SPIS RYSUNKÓW 128
SPIS WYKRESÓW 129
Oświadczenie 130