Handel elektroniczny jako alternatywa tradycyjnej formy sprzedaży na przykładzie księgarni internetowej merlin.pl

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka globalnej sieci Internet 4
1.1. Sieć globalna Internet – aspekt techniczny 4
1.2. Charakterystyka użytkowników Internetu 8
1.3. Prawne uwarunkowania Internetu 16
1.4. Zastosowanie Internetu w biznesie 20
Rozdział II. Metody i techniki wykorzystywane w handlu elektronicznym 27
2.1. Rodzaje handlu elektronicznego 27
2.2. Modele handlu elektronicznego 33
2.3. Sektory handlu elektronicznego 38
2.3.1. Handel elektroniczny w sektorze B2C 38
2.3.2. Handel elektroniczny w sektorze B2B 43
Rozdział III. Uwarunkowania w realizacji handlu elektronicznego 46
3.1. Szanse i zagrożenia funkcjonowania handlu elektronicznego 46
3.2. Elektroniczne domy aukcyjne i sklepy internetowe oparte o strony WWW – zalety i wady 51
3.3. Realizacja płatności za pośrednictwem struktur sieciowych 53
3.4. Bezpieczeństwo transakcji w sieci 59
Rozdział IV. Analiza handlu elektronicznego na przykładzie działalności księgarni internetowej Merlin.pl 65
4.1. Charakterystyka merlin.com.pl Sp. z o.o. 65
4.2. Przedmiot działalności merlin.com.pl Sp. z o.o. 66
4.3. Pozycja merlin.com.pl Sp. z o.o. na rynku elektronicznym 67
4.4. Zasady sprzedaży i funkcjonowanie księgarni internetowej Merlin.pl 72
Zakończenie 79
Bibliografia 82
Spis tabel 85
Spis wykresów, rysunków i zdjęć 86