Fuzje i przejęcia w procesie kreowania wartości spółek

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
1.1. Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki
1.2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw – aspekty własnościowe
1.3. Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy
1.3.1. Geneza koncepcji zarządzania wartością – ewolucja kapitalizmu
1.3.2. Modela zewnętrznego finansowania firm
1.3.3. Znaczenie inwestorów indywidualnych
1.3.4. Inwestorzy indywidualni a Kodeks Spółek Handlowych – wybrane aspekty

Rozdział II. Fuzje i przejęcia w świetle zarządzania wartością przedsiębiorstwa
2.1. Przesłanki fuzji i przejęć
2.2. Przejęcie a zmiana ceny akcji
2.3. Przejecie a wartość fundamentalna (wewnętrzna) firmy
2.4. Przejęcia na polskim publicznym rynku kapitałowym
2.5. Przejęci a ceny akcji
2.6. Holding jako instrument restrukturyzacji kluczowego przemysłu w Polsce

Rozdział III. Fuzje i przejęcia w procesie kreowania wartości spółek.
Doświadczenia Grupy Kapitałowej „Mostostal-Export” S.A.
3.1. Metodologia badań własnych
3.2. Charakterystyka Grupy Kapitałowej „Mostostal-Export” S.A.
3.1.1. Spółki specjalistyczne: PIP „INSTAL-LUBLIN” SA, ZBM „ZREMB CHOJNICE” S.A., Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.
3.3. Wyniki badań: Dywersyfikacja działalności
3.3.1. Budownictwo i deweloperstwo
3.3.2. Przemysł
3.3.3. Handel
3.3.4. Działalność finansowa holdingu
3.4. Koncentracja na rynku krajowym
3.5. Tempo i źródła finansowania rozwoju
3.6. Problemy zarządzania grupą kapitałową
3.7. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków