Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Wstęp 3

Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej 5
1.1. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze europejskie 5
1.2. Fundusze Strukturalne 11
1.3. Fundusz Spójności 19
1.4. Fundusz Współpracy 23

Rozdział II. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej 24
2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 24
2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR 30
2.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo 33
2.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 36

Rozdział III. Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 40
3.1. Zasięg pomocy regionalnej 40
3.3. Ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego 45
3.3. Pomoc dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 48
3.4. Wsparcie środkami unijnymi innowacji MSP w województwie kujawsko-pomorskim 55

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 71
Spis tabel 72