Ewolucja funkcji Parlamentu Europejskiego

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólne zagadnienia dotyczące Parlamentu Europejskiego 4
1.1. Geneza Parlamentu Europejskiego 4
1.2. Wybory i skład Parlamentu Europejskiego 7
1.3. Status deputowanego Parlamentu Europejskiego 18
1.4. Organizacja wewnętrzna Parlamentu Europejskiego 23
Rozdział 2. Działalność i sposób funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 29
2.1. Zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego 29
2.2. Procedury podejmowania decyzji 41
2.3. Kobiety w Parlamencie Europejskim 45
Rozdział 3. Przyszłość Parlamentu Europejskiego 51
3.1. Legislacja, budżet oraz inne procedury w Parlamencie Europejskim 51
3.2. Stosunki z instytucjami i organami 56
3.3. Sesje Parlamentu 61
3.4. Komisje oraz Delegacje 66
Zakończenie 73
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81