Ewidencja operacji gospodarczych

Wstęp 2
Rozdział I. Istota podatku VAT oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy 4
1.1. Istota, cechy podatku VAT i jego uregulowania prawne 4
1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy 9
1.3. Powstanie obowiązku podatkowego 16
Rozdział II. Dokumentacja operacji gospodarczych i ich ewidencja dla celów rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT w Sklepie spożywczo-przemysłowym w Golkowicach 22
2.1. Charakterystyka działalności firmy oraz jej rejestracja w Urzędzie Skarbowym 22
2.2. Dokumentacja operacji gospodarczych 30
2.3. Ewidencja operacji gospodarczych w rejestrach „VAT zakup” i „VAT sprzedaż” 43
Rozdział III. Obliczanie podatku VAT i rozrachunki z Urzędem Skarbowym oraz analiza podatku od towarów i usług w latach 2012-2015 50
3.1. Rodzaje stawek VAT stosowanych w sklepie 50
3.2. Podstawa opodatkowania i obliczanie podatku VAT 53
3.3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym 59
3.4. Analiza podatku od towarów w latach 2012-2015 63
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 70
Spis rysunków 71