Europa i społeczeństwo globalnej informacji

Wstęp 3

Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne 5
1.1. Komunikacja i media społeczne 5
1.2. Wiedza i informacja czynnikiem przemian globalnych 8
1.3. Społeczeństwo informacyjne 9
1.3.1. Geneza i próba definicji 10
1.3.2. Szanse i nadzieje cywilizacji opartej na wiedzy 14
1.3.3. Zagrożenia i zabezpieczenia 18
1.4. Implikacje społeczne 21

Rozdział II. Internet – przestrzeń Europejskiego społeczeństwa informacyjnego 24
2.1. Internet w działalności gospodarczej i społecznej 24
2.1.1. e- Handel 25
2.1.2. e- Bankowość 26
2.1.3. Telepraca 27
2.1.4. Rząd online 28
2.1.5. e-Bezpieczeństwo 29
2.1.6. Służba zdrowia online 30
2.1.7. e-Edukacja 31
2.2. Zagrożenia i bezpieczeństwo w Internecie 32
2.3. Znaczenie sektora informatycznego 35

Rozdział III. Inicjatywa e-Europe „Europa i społeczeństwo globalnej informacji” 39
3.1. Geneza – Raport Bergmanna 39
3.2. Konwergencja technologiczna – Zielona Księga 40
3.3. Cele i obszary tematyczne inicjatywy 41
3.4. Etapy rozwoju i realizacji inicjatywy e-Europe 43
3.4.1. e-Europe 2002 Plan Działania 43
3.4.2. e-Europe+ Wspólne działania 44
3.4.3. e-Europe 2005 Kontynuacja 46

Rozdział IV. Droga transformacji społeczeństwa informacyjnego R.P. 48
4.1. Społeczność internetowa w Polsce 48
4.1.1. Struktura użytkowników 48
4.1.2. Ocena stopnia zaawansowania 50
4.1.3. Uwarunkowania rozwoju 51
4.2. Internetowa działalność gospodarcza w Polsce 52
4.3. Infrastruktura teleinformatyczna 54
4.3.1. Plan e-Polska 2006 55
4.3.2 Priorytety dla rozwoju 57
4.4. Plan informatyzacji Państwa 60
4.3.1.Projekt Wrota Polski 62

Rozdział V. Perspektywy Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego 63
5.1. Dylematy ekonomiczne 63
5.1.1. Towar czy dobro publiczne 64
5.1.2. Skala opłacalności 65
5.2. Dylematy polityczne 65
5.2.1. Deregulacja czy centralizacja 66
5.2.2. Zależność polityczna 68

Zakończenie i wnioski 69
Bibliografia 71
Spis tabel i rysunków 75