Indywidualne Konta Emerytalne

Wstęp 2
Rozdział I. Konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce 4
1. Podstawowe rozwiązania występujące w systemach emerytalnych 4
2. Tradycyjne i nowoczesne systemy emerytalne 11
2.1. Efekty zewnętrzne funkcjonowania systemu emerytalnego 11
2.2. Efektywność systemu emerytalnego 15
3. Finansowanie przejścia do nowoczesnego systemu emerytalnego 19
Rozdział II. Zasady funkcjonowania Indywidualnych Kont Emerytalnych 22
1. Założenia prawne funkcjonowania Indywidualnych Kont Emerytalnych. 22
2.Oznakowanie IKE i kontrola systemu29
2.1. Rejestracja i identyfikacja środków 29
2.2. Rejestracja operacji 35
3. Funkcjonowanie IKE w funduszach inwestycyjnych 39
Rozdział III. Indywidualne Konto Emerytalne jako alternatywa oszczędzania. 47
1. IKE w instytucjach prowadzących działalność maklerską i ubezpieczeniową 47
2. IKE w banku 56
3. Obrót środkami zgromadzonymi na Indywidualnym Koncie Emerytalnym 60
Zakończenie 70
Bibliografia 72