Działalność marketingowa firmy „ATLAS” na rynku krajowym

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota marketingu 6
1.1. Podstawowe pojęcia marketingu 6
1.2. Potrzeby, pragnienia i popyt 9
1.3. Wartość, cena i zadowolenie klienta 15
1.4. Marketingowe strategie zarządzania 17
1.5. Identyfikacja segmentów rynku i wybór rynków docelowych 19
1.5.1. Pojęcie i rola segmentacji rynku 20
1.5.2. Procedura segmentacji rynku 21
1.5.3. Wybór rynków docelowych 23
Rozdział 2. Charakterystyka firmy ATLAS. 28
2.1. Powstanie i rozwój firmy 28
2.2. Analiza SWOT 30
2.3. Analiza konkurencji 31
2.4. Działania marketingowe w firmie ATLAS 37
2.5. Sieć handlowa w firmie ATLAS 41
2.6. Obecna sytuacja firmy 43
Rozdział 3. Propozycje usprawnień funkcjonowania działu marketingu w firmie ATLAS 48
3.1. Charakterystyka oferty i system gwarancji jakości w firmie ATLAS 48
3.2. Sezonowość a wielkość sprzedaży 52
3.3. Analiza nabywców 53
3.4. Rodzaje promocji organizowanych przez firmę 55
3.4.1. Targi i imprezy promujące produkty firmy. 57
3.4.2. Sponsoring i akcje charytatywne. 60
3.5. Współpraca ze środkami masowego przekazu. 67
Podsumowanie 69
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 74