Działania promocyjne operatora Polska Telefonia Cyfrowa na rynku telefonii komórkowej

1. Wstęp 1
2. Działania marketingowe operatorów sieci komórkowych 3
2.1. Strategia usług 8
2.2. Strategia cenowa 9
2.3. Charakterystyka nabywców, potencjalnych adresatów działań promocyjnych 16
2.4. Założenia kampanii promocyjnej 19
3. Wykorzystywane formy promocji i środków przekazu 21
3.1. Reklama. 22
3.2. Sprzedaż osobista. 23
3.3. Promocja sprzedaży 24
3.4. Public relations 44
3.5.  Sponsoring 45
4. Zakończenie 48
5. Bibliografia 51