Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem jako czynnik promujący miasto i region

STRESZCZENIE 2
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I GOSPODARKA TURYSTYCZNA I JEJ PROMOCJA 6
1.1. Trendy w popycie turystycznym 6
1.2. Znaczenie produktu turystycznego 13
1.3. Strategia marki turystycznej miejsca docelowego 16

ROZDZIAŁ II RUDNIK NAD SANEM- CHARAKTERYSTYKA MIASTA I REGIONU 23
2.1. Położenie i środowisko naturalne 23
2.2. Historia Rudnika 26
2.3. Społeczeństwo 32
2.4. Gospodarka 35
2.5. Rozwój turystyki w regionie 36

ROZDZIAŁ III CENTRUM WIKLINIARSTWA W RUDNIKU NAD SANEM JAKO CZYNNIK PROMUJĄCY REGION 38
3.1. Rudnik nad Sanem jako polska stolica wikliny 38
3.2. Rys historyczny Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem 42
3.3. Cele i zadania Centrum Wikliniarstwa 42
3.4. Charakterystyka produktów Centrum Wikliniarstwa 44
3.5. Działalność Centrum Wikliniarstwa a promocja regionu 47
3.6. Perspektywy rozwoju Centrum Wikliniarstwa i promocji na terenie Rudnika nad Sanem 51

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 56
SPIS ZDJĘĆ 57