Analiza sprzedaży nowych i używanych samochodów w sieci renault Trucks Polska

Wstęp 5
Rozdział I. Charakterystyka rynku samochodów ciężarowych 7
1.1. Wiadomości ogólne o rynku samochodów ciężarowych 7
1.2. Kryteria wyboru samochodu ciężarowego 20
1.3. Techniki sprzedaży samochodów ciężarowych 34
Rozdział II. Sylwetka firmy sieci Renault Trucks Polska i jej produktów 41
2.1. Historia firmy 41
2.2. Misja, cel i struktura firmy Renault Trucks 44
2.3. Opis sieci dealerskiej w Polsce 47
2.4. Produkty firmy Renault Trucks i ich charakterystyka 51
Rozdział III. Analiza sprzedaży nowych samochodów w Polsce w latach 65
3.1. Analiza sprzedaży poszczególnych koncesjonerów Renault Trucks Polska. 65
3.2. Analiza sprzedaży poszczególnych modeli samochodów Renault. 86
3.3. Analiza sprzedaży nowych samochodów ciężarowych na polskim rynku. 90
Rozdział IV. Analiza sprzedaży używanych samochodów w Polsce 105
4.1. Analiza sprzedaży poszczególnych koncesjonerów Renault Trucks Polska 105
4.2. Analiza sprzedaży poszczególnych modeli samochodów Renault 116
4.3. Analiza sprzedaży używanych samochodów ciężarowych na polskim rynku 119
Zakończenie 125
Bibliografia 129
Spis tabel 131
Spis rysunków 135
Spis fotografii 137