Analiza rynku nieruchomości na podstawie dzielnicy Warszawa Ursynów

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 5
1.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 5
1.2. Popyt i podaż 9
1.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 12
1.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 19

Rozdział II. Aglomeracja warszawska jako specyficzny rynek nieruchomości 26
2.1. Uwarunkowania warszawskiego rynku nieruchomości 26
2.2. Kierunki rozwoju przestrzennego Warszawy 31
2.3. Struktura warszawskiego rynku nieruchomości 39
2.3.1. Powierzchnie biurowe 39
2.3.2. Powierzchnie handlowe 40
2.3.3. Powierzchnie magazynowe i logistyczne 42
2.3.4. Budownictwo mieszkaniowe 43

Rozdział III. Rynek nieruchomości w Dzielnicy Warszawa Ursynów 49
3.1. Czynniki kształtujące rynek nieruchomości w Dzielnicy Warszawa Ursynów 49
3.2. Charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości 52
3.2.1. Informacje statystyczne na temat rynku nieruchomości w Dzielnicy Warszawa Ursynów 54
3.2.2. Rynek mieszkań w Dzielnicy Warszawa Ursynów 55
3.2.3. Atrakcyjność inwestycyjna 57
3.4. Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości 59

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis rysunków 65

Spis fotografii 66