Analiza systemowa w ocenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorstwo i uwarunkowania jego funkcjonowania
1.1. Pojęcie i charakterystyka przedsiębiorstw
1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw
1.3. Ogólne zagadnienia finansowania przedsiębiorstw
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

Rozdział II. Metody oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw
2.1. Analiza procesów sprzedaży i dystrybucji
2.2. Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa
2.3. Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa
2.4. Analiza rentowności przedsiębiorstwa
2.5. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
2.6. Monitoring finansowy przedsiębiorstwa

Rozdział III. Analiza Systemowa w ocenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw
3.1. Istota analizy systemowej
3.2. Podstawowe pojęcia analizy systemowej
3.3. Funkcje analizy systemowej
3.4. Ocena analizy systemowej jako metody oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków