Analiza procesu kadrowego na przykładzie banku PKO BP SA

Wstęp 2

Rozdział 1.  Charakterystyka banku PKO BP 4
1.1. Rys historyczny 4
1.2. PKO BP na rynku bankowym 9
1.3. Strategia PKO BP S.A. strategią modernizacji banku 14

Rozdział 2.  Zarządzanie kadrami i jego instrumenty 16
2.1. Strategiczny wymiar zarządzania personelem 16
2.2. Strategia zarządzania rozwojem personelu w PKO BP S.A. 20
2.3. Proces kadrowy i jego elementy 23

Rozdział 3.  Rekrutacja jako element procesu kadrowego 28
3.1. Określenie wymagań 28
3.2. Rekrutacja kandydatów 29
3.3. Selekcjonowanie kandydatów 31
3.4. Wprowadzenie do pracy l adaptacja zawodowa 33

Rozdział 4. Doskonalenie kadr jako element procesu kadrowego 34
4.1. Metody szkolenia l doskonalenia kadr 34
4.2. System motywacyjny 37
4.3. Stosunek pracownika do pracy 47
4.4. System oceny i kontroli jakości pracy 64

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Załączniki 75