Analiza podatku od osób fizycznych

Wstęp 5
Rozdział pierwszy
Ogólna charakterystyka podatku 7
1.1. Istota podatku 7
1.2. Konstrukcja podatku 11
1.3. Klasyfikacja podatków 13
1.4. Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa 18
Rozdział drugi
Podatek dochodowy od osób fizycznych 25
2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 25
2.2. Źródła przychodów podlegających opodatkowaniu 29
2.3. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym 36
Rozdział trzeci
Odliczenia od dochodu 39
3.1. Wydatki na cele mieszkaniowe 39
3.2. Wydatki na cele rehabilitacyjne 44
3.3. Darowizna 47
Rozdział czwarty
Odliczenia od podatku 51
4.1. Ulgi mieszkaniowe 52
4.2. Ulgi z tytułu wydatków na cele edukacyjne 60
4.3. Ulgi z tytułu świadczeń na cele zdrowotne 63
4.4. Zmiany w systemie odliczeń i ulg od podatku 67
Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel 83