Analiza finansowa przedsiębiorstwa

teoria do pracy dyplomowej

Rozdział I. Pojęcie analizy finansowej przedsiębiorstwa 2
1.1. Istota analizy w przedsiębiorstwie 2
1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej 6
1.3. Rodzaje analizy finansowej 10
1.4. Metody analizy finansowej 16
1.5. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło analizy finansowej 18
Rozdział II. Analiza finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym 22
2.1. Wstępna analiza sprawozdań finansowych 22
2.1.1. Budowa analitycznego bilansu oraz rachunku zysków i strat 23
2.1.2. Analiza dynamiki i struktury danych bilansu 30
2.1.3. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat 35
2.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 37
2.2.1. Wskaźniki płynności 38
2.2.2. Wskaźniki rentowności 40
2.2.3. Wskaźniki zadłużenia 42
2.2.4. Wskaźniki sprawności działania 46