Sposoby spędzania czasu wolnego gości hotelowych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA HOTELARSTWA 3
1.1. Pojęcie zakładu hotelarskiego 3
1.2. Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce 6
1.3. Cechy usług hotelarskich 12
ROZDZIAŁ II. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZIOM ZADOWOLENIA Z ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO W HOTELU 18
2.1. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowania hotelu 18
2.2. Potrzeby człowieka a usługi hotelarskie 20
2.3. Standardy wyposażenia i obsługi 24
2.4. Atmosfera pobytu w hotelu 29
ROZDZIAŁ III. SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO W HOTELU NA PRZYKŁADZIE „SLIEVE RUSSELL HOTEL” 32
3.1. Ogólna charakterystyka hotelu „Slieve Russell Hotel” 32
3.2. Możliwości wykorzystania czasu wolnego przez gości hotelowych w „Slieve Russell Hotel” 37
3.2.1. Bary i restauracje 37
3.2.2. Pola golfowe 39
3.2.3. Salony spa, siłownie i baseny 40
3.2.4. Pozostałe oferty 41
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 45