Administracyjne funkcje procedur bankowych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pranie pieniędzy – pojęcie i zakres 4
1.1. Zjawisko prania pieniędzy-ujęcie definicyjne 4
1.2. Etapy i techniki prania pieniędzy 12
1.3. Komisja Nadzoru Bankowego 21

Rozdział II. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku 25
2.1. Instytucja GIIF – zakres działania 25
2.2. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy 28

Rozdział III. Znaczenie programu ,,Poznaj swojego klienta” w bezpieczeństwie instytucji finansowej 40
3.1. Pojęcie i zakres programu ,,Poznaj swojego klienta” 40
3.2. Współpraca klient, bank, beneficjent 44
3.3. Grupy i kategorie ,,podwyższonego ryzyka” 49
3.4. Zasady identyfikacji tożsamości klienta banku 55
3.5. Czynności sprawdzające 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62