Zarządzanie przez jakość

Wstęp 3
Rozdział I. Pojęcie i treść zarządzania przez jakość 5
1.1. Pojęcie jakości 6
1.2. Warunki wprowadzania powszechnej jakości 10
1.3. Normy ISO 9000 19
Rozdział II. Charakterystyka firmy XXX Sp. z o.o. 31
2.1. Profil produkcji firmy 31
2.2. Zakres działalności 39
2.3. Struktura organizacyjna a możliwości jej zmiany 48
Rozdział III. Efekty ekonomiczne firmy po wdrożeniu ISO 9002 56
3.1. Etapy wdrażania zarządzania przez jakość 57
3.2. Koszty wdrażania ISO 9002 66
3.3. Osiągnięte efekty jakościowe produktów 77
3.4. Wpływ ISO 9002 na zwiększenie zamówień i sprzedaży produktów 77
3.5. Korzyści ekonomiczne firmy 79
3.6. Bilans po wdrożeniu ISO 9002 83
Zakończenie 99
Spis tabel 101
Spis schematów 101
Spis rysunków 101
Spis literatury 102