Zarządzanie gospodarką magazynową

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i zakres obrotu środkami produkcji w ujęciu rachunkowości 4
1.1. Istota rachunkowości jej zasady a ruch okrężny środków produkcji 4
1.2. Ruch okrężny środków produkcji w ujęciu finansowym – obrót kapitału 12
1.3. Zapasy w ujęciu rachunkowości 17
Rozdział 2. Instrumenty zarządzania gospodarką magazynową 30
2.1. Wycena zapasów, wycena obrotu 30
2.2. Szybkość kształtowania się obrotów towarowych 34
2.3. Inwentaryzacja i wycena różnic inwentaryzacyjnych 40
2.4. Logistyka i jej wykorzystanie w zarządzaniu gospodarką magazynową 49
Rozdział 3. Gospodarka magazynowa i jej wpływ na wynik finansowy 55
3.1. Koszty funkcjonowania gospodarki magazynowej 55
3.2. Procesy logistyczne 61
3.3. Sprawność działania gospodarki magazynowej i jej wpływ na wynik finansowy 68
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79