Główne podmioty rynku ubezpieczeń w Polsce

Wstęp 3
Rozdział 1. Rynek ubezpieczeń finansowych w Polsce. 6
1.1. Historia rozwoju. 6
1.2. Istota i znaczenie ubezpieczeń finansowych. 9
1.3. Rodzaje ryzyk związanych z ubezpieczeniami finansowymi. 10
1.4. Metody minimalizowania ryzyka finansowego 12
Rozdział 2. Klasyfikacja ubezpieczeń finansowych. 16
2.1. Wierzytelność pieniężna 17
2.2. Ubezpieczenie kredytu. 19
2.3. Istota gwarancji ubezpieczeniowych 34
2.4. Gwarancje ubezpieczeniowe. 37
Rozdział 3. Ubezpieczenia finansowe: porównanie, funkcje i zalety oraz perspektywy rozwoju. 53
3.1. Różnice między ubezpieczeniem kredytu a gwarancją ubezpieczeniową. 53
3.2. Konstrukcja prawna ubezpieczenia i gwarancji 55
3.3. Funkcje i zalety ubezpieczeń finansowych 58
3.4. Perspektywy rozwoju ubezpieczeń finansowych. 60
Rozdział 4. Podmioty rynku ubezpieczeń 68
4.1. Instytucje nadzorcze i gwarancyjne 68
4.2. Główne firmy ubezpieczeniowe na rynku polskim 76
4.3. Ewolucja portfeli ubezpieczeniowych 81
4.4. Wielkość rynku en bloc i panujące tendencje 84
Wnioski 88
Bibliografia 91
Spis tabel 95
Spis rysunków i wykresów 96