Gospodarowanie środkami trwałymi

Wstęp 3
Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 5
1.1. Definicja przedsiębiorstwa 5
1.2. Historia przedsiębiorstwa 12
1.3. Pojęcie środków trwałych 13
1.4. Podatkowe ujęcie środków trwałych 20
1.5. Bilansowe ujęcie środków trwałych 21
1.5.1. Kontrola 22
1.5.2. Przeznaczenie na potrzeby jednostki 22
1.5.3. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności 23
1.5.4. Kompletność i zdatność do użytku 23
1.6. Podział i ewidencja środków trwałych 25
1.6.1. Klasyfikacja środków trwałych na potrzeby ewidencji 25
1.6.2. Ewidencja nabycia środków trwałych 28
1.6.3. Ewidencja otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego 30
1.6.4. Ewidencja odpisów aktualizujących wartość środków trwałych 32
1.7. Wycena i sposób prezentacji środków trwałych 35
Rozdział II. Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 39
2.1. Organizacja zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 39
2.2. Struktura środków trwałych w przedsiębiorstwie 45
2.2.1. Wartość początkowa środków trwałych 45
2.2.2. Metody naliczania i ustalania amortyzacji 47
2.2.3. Modernizacja, remont i likwidacja środków trwałych 50
2.3. Modele i organizacja zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie 52
Rozdział III. Prezentacja i wycena środków trwałych na przykładzie spółki Impel Security Polska 57
3.1. Charakterystyka spółki Impel Security Polska – reprezentanta Grupy Impel 57
3.2. Prezentacja oferty usługowej Impel Security Polska 61
3.3. Ogólna ocena finansowa spółki Impel Security Polska 64
3.3.1. Wycena środków trwałych w spółce Impel Security Polska 64
3.3.2. Ocena gospodarki środkami trwałymi w spółce Impel Security Polska 67
3.5. Analiza środków trwałych spółki Impel Security Polska na podstawie bilansu 69
Podsumowanie 73
Bibliografia 75
Spis tabel i rysunków 78