Wzorce i strategie w negocjacjach międzynarodowych

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. MODELE NEGOCJACJI 5
1. Istota negocjacji 5
2. Proces negocjacji i jego fazy 9
2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie planów działania 11
2.2. Faza zasadnicza – rozmowy o meritum i interesach 13
2.3. Końcowa faza – ustalanie kontraktu 15
3. Etyka procesu negocjacji 17
3.1. Dylematy etyczne w negocjacjach 18
3.2. Kłamstwo w negocjacjach 22
3.3. Konsekwencje nieetycznych zachowań a wynik negocjacji 24
ROZDZIAŁ 2. RODZAJE I TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA NEGOCJACJI 27
1. Właściwości negocjacji pozycyjnych 27
2. Zasady negocjacji integracyjnych 34
3. Proces negocjacji wielostronnych 42
ROZDZIAŁ 3. NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE 51
1. Różnice międzykulturowe 51
2. Krąg kultury zachodniej 59
2.1. Negocjacje z Amerykanami i Kanadyjczykami 59
2.2. Zachodnioeuropejski styl negocjacji 62
3. Kultura latynoamerykańska 64
4. Kultura islamu 65
5. Negocjacje z przedstawicielami kultur dalekowschodnich 66
ROZDZIAŁ 4. PRAKTYCZNE ASPEKTY NEGOCJACJI MIĘDZYNARODOWYCH 72
3.1. Specyfika państw WNP 73
3.2. Region kaukaski 79
WNIOSKI 87
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 92