Wykorzystanie balanced scorecard w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I ZNACZENIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSKIEJ GOSPODARCE 5
1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA MSP W POLSCE. 5
1.2. DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA MSP W POLSCE. 15
1.3. ZNACZENIE SEKTORA MSP W POLSCE. 21
ROZDZIAŁ II ZNACZENIE STRATEGII DLA ORGANIZACJI 31
2.1. POJĘCIE STRATEGII. 31
2.2. FORMUŁOWANIE STRATEGII. 37
2.3. „WSTĘP” DO ROZWOJU BALANCED SCORECARD. 44
2.4. FUNKCJONOWANIE BALANCED SCORECARD W POLSCE. 49
ROZDZIAŁ III ZAKRES KONCEPCJI BALANCED SCORECARD. 57
3.1. POJĘCIE CONTROLLINGU. 57
3.2. METODY WDROŻEŃ BALANCED SCORECARD 59
3.3. PROBLEMY Z WDROŻENIEM BALANCED SCORECARD 63
3.4. EFEKTY BALANCED SCORECARD W STRUKTURZE ORGANIZACJI. 66
ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS SCHEMATÓW 78
SPIS TABEL 79
SPIS RYSUNKÓW 80