Wyjazdy weekendowe osób pracujących

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE CZASU WOLNEGO W TURYSTYCE 5
1.1. Pojęcie czasu wolnego 5
1.2. Czas wolny a turystyka 7
1.3. Sezonowość i wahania czasowe jako czynniki warunkujące popyt turystyczny 13
1.4. Istota turystyki weekendowej 18

ROZDZIAŁ II. OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY 25

ROZDZIAŁ III. PODSUMOWANIE 44

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS WYKRESÓW 58
SPIS TABEL 59
ANEKS 60

WSTĘP

Szczególnym czynnikiem rozwoju wyjazdów weekendowych jest tzw. czas wolny. Postępujące przemiany w systemach produkcyjnych prowadzą konsekwentnie do zwiększania jego ilości, a wpływ telewizji i Internetu, zabierających współczesnemu człowiekowi ponad połowę tego czasu, zmienia wzorce społecznych zachowań, w tym zachowań turystycznych. Ważną zmianę pod wpływem mediów obserwuje się w wykorzystaniu weekendów, podczas których coraz więcej czasu przeznacza się na zajęcia rekreacyjne i coraz więcej rodzin ma zwyczaj wyjeżdżać z „pierwszego” domu do domu „drugiego”, do przyjaciół lub rodziny[1]. Ewolucja czasu wolnego wydaje się wyznaczona przez kilka bodźców psychologicznych kształtujących dzisiejsze jego wykorzystanie. Bardziej niż kiedykolwiek czas wolny wydaje się miejscem na samowyrażanie się. Stan fizyczny organizmu jest pod mniejszą kontrolą, jako że pojawiają się wciąż nowe, indywidualne rodzaje aktywności ze znacznie ograniczonym czynnikiem ruchu i stają się one bardziej popularne ze szkodą dla tradycyjnych rodzajów aktywności sportowej. Czas wolny kojarzy się z dobrym samopoczuciem psychicznym, stał się autonomiczny. Czas wolny bardziej niż praca wiąże się z kulturą więc z tożsamością. W poszukiwaniu tożsamości zaś częściej wykorzystuje się środki i bodźce intelektualne niż fizyczne.

Celem pracy jest przedstawienie wyjazdów weekendowych osób pracujących.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane jest znaczenie czasu wolnego w turystyce.

W drugim rozdziale zaprezentowane jest opracowanie wyników ankiety.

W trzecim rozdziale zawarte jest podsumowanie.

Znaki przesunięcia w ludzkich wartościach, potrzebach i pragnieniach jako ogólnego trendu we współczesnej turystyce można znaleźć m.in. w rekreacyjno-turystycznym wykorzystaniu środowiska geograficznego. Tendencje odnotowywane w toku najnowszych badań typów doświadczeń związanych z czasem wolnym potwierdzają szczególne znaczenie tych obszarów środowiska, które oferują człowiekowi najlepsze warunki odpoczynku i powrotu do zdrowia. Do nich należą głównie te zapewniające bezpośredni kontakt z przyrodą[2].

Nie ulega wątpliwości, że wspomniana „eksplozja” zmian dotyczy zarówno sposobów pojmowania czasu wolnego, jak i programów jego wykorzystania. Uważa się, że współczesny człowiek staje się coraz bardziej kompetentny nie tylko w swoich czynnościach zawodowych. Także w sferze czasu wolnego zaczyna świadomie poszukiwać selektywnych, adekwatnych zachowań indywidualnych i takich samych, ale zorganizowanych usług, świadczonych w niezwykle złożonych i globalnie zależnych uwarunkowaniach.

A więc:

  1. Potrzeba ucieczki staje się coraz bardziej pilna. Wolny czas, wyjazdy weekendowe dają możliwość oderwania się od normalnego życia i poszukiwania interakcji w nowych środowiskach oraz pozyskiwania nowych społecznych partnerów.
  2. Szacunek dla natury. Obecnie zajęcia czasu wolnego biorą pod uwagę szacunek dla natury i jej ochrony. Ruch ekologiczny jest nie tylko ruchem politycznym. Dotyka on życia każdego człowieka i jego zajęć w czasie wolnym. Natura jest głównym celem ludzi uciekających od miejskiego życia każdego weekendu i podczas wakacji. Sektor rekreacji i turystyki wyciąga powoli korzyści z tego trendu, dostarczając ludziom możliwość powrotu do natury.
  3. Charakter pracy zmienia się wraz z ludźmi wcześnie odchodzącymi na emeryturę, ze wzrastającą liczbą półetatowców i ze zmniejszającym się ogólnym czasem poświęcanym życiu zawodowemu. Te zmieniające się warunki dostarczają większych możliwości dla większej liczby osób do angażowania się w zajęcia czasu wolnego. Dodatkowo, poszerzenie Unii Europejskiej, przez otwieranie granic z powodów ekonomicznych, ma ogromny wpływ na style życia ludzi. Unia oferuje więcej szans na interakcje i kulturalne wpływy, które już zmieniają postawy i zachowania w czasie wolnym.

Wzrastająca wraz z rozwojem cywilizacji ilość czasu wolnego powinna być wypełniona dobrymi treściami. Stan biologiczny człowieka wymaga treści ukierunkowanych na zdrowie. Wyjazdy weekendowe realizując zadania z dziedziny kultury fizycznej, w tym głównie kształtowanie wartości biolo­gicznej organizmu, stosują różne zespoły środków, z których podstawo­wym jest aktywność ruchowa. Oddziałując zespołem określonych bodźców, usuwają ujemne skutki naszego stylu i rytmu życia oraz pracy, przyczyniają się do przyspieszenia regeneracji sił biologicznych i twórczych zdolności człowieka.


[1] Kędzior J., Wawrzak- Chodaczek M. (red.), Czas wolny w różnych jego aspektach, Uniwersytet Wrocławski , Wrocław 2000, s. 37

[2] Krawczyk Z., Współczesne trendy w rozwoju turystyki [w:], Kosiewicz J., Obodyński K. (red.), Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 35