Wpływ struktur organizacyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i cechy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej 4
1.2. Czynniki determinujące budowę struktury organizacyjnej 7
1.3. Rodzaje struktury organizacyjnych 11

Rozdział II. Zapoznanie z instytucją Poczty Polskiej 22
2.1. Charakterystyka P.P.U.P Poczta Polska 22
2.2. Wyzwania dla poczty (konkurencja) 29
2.3. Dostosowanie się do rynku 35

Rozdział III. Kształtowanie się struktur organizacyjnych Poczty Polskiej 41
3.1. Organizacja Poczty Polskiej w latach 1918-28 41
3.2. Państwowe Przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” w latach 1928–1939 46
3.3. Przeobrażenia strukturalne w PPTiT po 1933 47
3.4. Lata 1944-1989 50
3.5. Odbudowa sieci pocztowo–telekomunikacyjnej w Polsce Ludowej 52
3.6. Koncepcje strukturalno–organizacyjne PPTiT i ich realizacja w latach 1950–1989 57
3.7. Organizacja Poczty Polskiej w latach siedemdziesiątych 58
3.8. Organizacja Poczty Polskiej w latach osiemdziesiątych 60

Rozdział IV. Współczesny kształt struktury organizacyjnej Poczty Polskiej i jej ocena 63
Podsumowanie i wnioski 67
Bibliografia 69