Wpływ otoczenia na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo i jego wzrost w gospodarce rynkowej 6
1.1 Definicja przedsiębiorstwa 6
1.2 Formy organizacyjne przedsiębiorstw 10
1.3 Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa 14
1.4 Cel przedsiębiorstwa a problemy jego wzrostu 20
1.5 Misja i wizja jako zobowiązanie przedsiębiorstwa w stosunku do otoczenia 24

Rozdział 2. Charakterystyka czynników otoczenia wpływających na przedsiębiorstwo 31
2.1 Definicja otoczenia 31
2.2 Analiza otoczenia ze względu na potencjał złożoności i niepewności 35
2.3 Mikrootoczenie – czyli otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa 36
2.4 Makrootoczenie – czyli otoczenie ogólne przedsiębiorstwa 39
2.5 Wpływ burzliwego otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 43
2.5.1 Obserwacja zewnętrznych i wewnętrznych trendów napływających z otoczenia 43

Rozdział 3. Analiza sektora 47
3.1 Sektor jako identyfikacja konkurencji, klientów i kooperantów 47
3.2 Metody analizy otoczenia 52
3.2.1 Analiza makrootoczenia 52
3.2.2 Analiza konkurencji 61
3.2.3 Metody portfelowe 62
3.2.4 SWOT/TOWS 67
3.2 Sektor jako źródło informacji o szansach, kosztach wejścia, przebywania i wyjścia z sektora 69

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77