Wpływ kosztów marketingu na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Wstęp 4

Rozdział I. Pojęcie, istota i zadania analizy kosztów w przedsiębiorstwie 6
1.1. Analiza kosztów jako narzędzie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 6
1.2. Źródła informacji dla potrzeb analizy kosztów w firmie 12
1.3. Relacje wskaźników i ich zastosowanie w analizie kosztów firmy 15
1.4. Znaczenie i sposób prezentacji wyników analiz 20

Rozdział II. Kryteria doboru narzędzi dla potrzeb ewidencji i analiz kosztów marketingowych 26
2.1. Wybór optymalnej klasyfikacji kosztów 26
2.2. Klasyfikacja kosztów w ramach rodzajów 29
2.3. Projektowanie oraz zastosowanie struktur ewidencji w planowaniu kosztów marketingowych – budżet 36
2.4. Analiza relacji poziomu nakładów na realizację przedsięwzięć marketingowych, a efektywność 40
2.5. Przesłanki optymalnego wyboru przedsięwzięć marketingowych 41

Rozdział III. Sposób organizacji i zasady funkcjonowania handlowej Sp. z o.o. 46
3.1 Podstawy prawne i zakres działalności złożonej handlowej Sp. z o.o. 46
3.2 Organizacja i funkcjonowanie złożonej handlowej Sp. z o.o. 50
3.3 Zadania, funkcje i rola działu marketingu spółki 57

Rozdział IV. Metodyka analizy ocena opłacalności realizowanych przedsięwzięć marketingowych spółki 65
4.1. Ocena opłacalności przedsięwzięć marketingowych 65
4.1.1. Punkt krytyczny nakładów 66
4.1.2. Próg rentowności 66
4.1.3. Wskaźnik efektywności 70
4.2. Analiza prawidłowości wyboru kryteriów opłacalności 73
4.3. Analiza efektywności zmiany nakładów i ich wpływ na wynik finansowy 77

Rozdział V. Analiza efektywności rozwiązań stosowanych w spółce „ASM” 84
5.1. Prezentacja metod stosowanych w spółce „ASM” 84
5.2. Analiza efektywności stosowanych rozwiązań oraz ich wpływ na wynik finansowy 85
5.3. Analiza prezentowanych struktur oraz zależności pomiędzy wyborem narzędzi, a efektem końcowym stosowanych metod 89
5.4. Wyniki i wnioski płynące z zastosowanych rozwiązań 93

Podsumowanie 95
Bibliografia 96