Wpływ obrotu wierzytelnościami na funkcjonowaniu przedsiębiorstw na podstawie windykacyjnej – analiza

Wstęp 4

Rozdział 1. Finanse w działalności przedsiębiorstwa 7
1.1. Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki 7
1.2. Funkcje finansów i instrumenty ich kreowania 11
1.3. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 15
1.4. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa 19

Rozdział 2. Wierzytelności 26
2.1. Pojęcie wierzytelności 26
2.2. Zobowiązania pieniężne i niepieniężne 31
2.3. Formy obrotu wierzytelnościami 35
2.4. Pozostałe formy obrotu należnościami 41

Rozdział 3. Prezentacja firm windykacyjnych Presco Sp. z o. o.
oraz Jatex sp. z o. o. 48
3.1. Charakterystyka polskiego rynku wierzytelności 48
3.2. Prezentacja firmy Presco Sp. z o. o. 52
3.2.1. Rys historyczny firmy Presco Sp. z o. o. 52
3.2.2. Charakterystyka działalności firmy Presco Sp. z o. o. 53
3.2.3. Specyfika usług Presco Sp. z o. o. 57
3.3. Prezentacja firmy Jatex – Finanse Sp. z o. o. 63
3.3.1. Rys historyczny firmy Jatex – Finanse Sp. z o. o. 63
3.3.2. Charakterystyka działalności firmy Jatex Sp. z o. o. 64
3.3.3. Specyfika usług Jatex Sp. z o. o. 67

Rozdział 4. Analiza finansowo – ekonomiczna firm Presco Sp. z o. o. oraz Jatex Sp. z o. o 72
4.1. Analiza finansowo- ekonomiczna firmy Presco Sp. z o. o. 72
4.2. Analiza sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy Jatex Sp. z o. o. 81

Rozdział 5. Specyfika obrotu wierzytelnościami na rynku polskim 90
5.1. Uregulowania prawne obrotu wierzytelnościami 90
5.2. Formy zabezpieczenia transakcji obrotu wierzytelnościami na rynku polskim 96
5.3. Formy zabezpieczeń transakcji wierzytelności stosowane przez firmę Presco Sp. z o. o . oraz Jatex – Finanse Sp. z o. o. 105
5.4. Windykacja należności 106
5.5. Windykacja międzynarodowa 114
6. Wnioski 122

Zakończenie 124
Bibliografia 126
Spis tabel 129
Spis rysunków 131