Udział zadań własnych a zadań zleconych w budżecie powiatu

Wstęp

Rozdział I. Funkcje samorządu województwa w sektorze finansów publicznych
1.1. Przedmiot i zakres działania samorządu województwa
1.2. Budżet samorządu województwa jako podstawowe narzędzie polityki intraregionalnej
1.3. Zasady finansowania samorządu województwa
1.4. Zakres samodzielności finansowej samorządu województwa
1.5. Źródła dochodów budżetu samorządu województwa
1.6. Dochody budżetów województw na tle dochodów budżetu państwa oraz budżetów gmin i powiatów

Rozdział II. Możliwości zastosowania budżetu zadaniowego w zarządzaniu powiatem
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania powiatów
2.2. Podstawy prawne procedury budżetowej powiatów
2.3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej — w kierunku budżetu zadaniowego
2.4. Zmiany w planie budżetowym a zarządzanie działalnością powiatu
2.5. Zakres zadań realizowanych przez powiaty
2.6. Budżet powiatu jako narzędzie zarządzania

Rozdział III. Udział zadań własnych a zadań zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego w X
3.1. Charakterystyka powiatu X
3.1.1. Położenie
3.1.2. Rada Powiatu
3.1.3. Zarząd Powiatu
3.1.4. Komisje
3.1.5. Gminy
3.2. Budżet Starostwa Powiatowego w X
3.2.1. Zadania własne w budżecie Starostwa Powiatowego w X
3.2.2. Zadania zlecone w budżecie Starostwa Powiatowego w X
3.2.3. Ocena udziału zadań własnych i zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego w X

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków