Turcja i jej znaczenie w turystyce

praca dyplomowa z turystyki

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORIA TURYZMU 4
1.1. Definicje i pojęcia związane z turystyką 4
1.2. Zarys historyczny turystyki na świecie 10
1.3. Główne funkcje turystyki 15
ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 24
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 24
2.2. Cechy ruchu turystycznego 28
2.2.1. Mobilność 28
2.2.2. Kompleksowość 31
2.2.3. Elastyczność 33
2.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 35
2.3. Trendy w ruchu turystycznym 36
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA TURCJI 45
3.1. Położenie 45
3.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Turcji 47
3.3. Ludność i gospodarka 51
RODZIAŁ IV. MIEJSCE TURCJI W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 57
4.1. Regiony turystyczne Turcji 57
4.2. Atrakcje turystyczne 59
4.3. Ruch turystyczny 72
ROZDZIAŁ V. TURYSTYKA PRZYJADOWA DO TURCJI 79
5.1. Wielkość turystyki przyjazdowej 79
5.2. Sezonowość przyjazdów 83
5.3. Rozmieszczenie przyjazdów 86
ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS TABEL 101
SPIS RYSUNKÓW 102
SPIS WYKRESÓW 103