Archiwa tagu: Zarządzanie obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie np. PKM

Zarządzanie obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie np. PKM

Wstęp 1
Rozdział 1. Definicja podstawowych pojęć 4
Rozdział 2. System zarządzania obiegiem dokumentacji i informacji oraz systemem pracy. 9
2.1. Tworzenie dokumentów elektronicznych 9
2.2. Zarządzanie przepływem pracy. 14
2.3. Obieg informacji w przedsiębiorstwie 18
2.4. Nowoczesne technologie wymiany informacji w przedsiębiorstwie 23
Rozdział 3. Charakterystyka Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. w Gliwicach 28
3.1. Ogólne wiadomości o przedsiębiorstwie 28
3.2. Kapitał przedsiębiorstwa 29
3.3. Władze Spółki 31
3.4. Infrastruktura komunikacji miejskiej 37
3.5. Środki transportu w komunikacji miejskiej. 42
Rozdział 4. Systemy obiegu dokumentów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. 48
4.1. Procedury obiegu dokumentów PKM w Gliwicach. 48
4.2. Zastosowanie systemu Petro – BOSS. 52
4.3. System Kadry i Płace. 55
Rozdział 5. Systemy obiegu dokumentów w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie. 61
Zakończenie i wnioski 82
Literatura 86