Archiwa tagu: Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu w świetle umów międzynarodowych

Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu w świetle umów międzynarodowych

Wstęp           4

Rozdział I
Ogólna charakterystyka umów międzynarodowych z zakresu przeciwdziałania  podwójnemu opodatkowaniu
1.1. Podwójne opodatkowanie (PO)- pojęcia, definicje   6
1.2. Prawny i ekonomiczny aspekt podwójnego opodatkowania 9
1.3. Międzynarodowy charakter problemu podwójnego
opodatkowania                  9
1.4. Geneza umów międzynarodowych z zakresu przeciwdziałania  podwójnemu opodatkowaniu       11
1.5. Przyczyny zawierania umów międzynarodowych o przeciwdziałaniu podwójnemu opodatkowaniu       13
1.6. Konsekwencje  umów międzynarodowych dotyczących  przeciwdziałania podwójnemu opodatkowaniu    14
1.6.1. Konsekwencje dla osób fizycznych    15
1.6.2. Konsekwencje dla osób prawnych    15
1.6.3. Konsekwencje dla budżetu i gospodarki   16
1.7. Podatków, do których stosowane są umowy międzynarodowe o przeciwdziałaniu podwójnemu opodatkowaniu, ich charakterystyka i zastosowanie         17
1.7.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 18
1.7.2. Podatki majątkowe      29
1.8. Roszczenia podatkowe ? zasady     30
1.9. Konwencje modelowe       32

Rozdział II
Metody unikania podwójnego opodatkowania    36
2.1. Zrzeczenie się praw do ściągania podatku    37
2.1.1. Jednostronne zrzeczenie się praw do ściągania podatku 37
2.1.2. Częściowe zrzeczenie się praw do ściągania podatku 38
2.2. Umowy bilateralne        38
2.3. Umowy wielostronne       39
2.4. Techniki podatkowe       40
2.4.1. Zwolnienia       40
2.4.2. Kredyt podatkowy      41
2.4.3. Potrącenia       43

Rozdział III
Wybrane postanowienia umowy o  unikaniu podwójnego opodatkowania na podstawie wybranych postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 października 1974r (Dz. U. z dnia 18 września 1976r. Nr31, poz.178)   44

Podsumowanie         48
Załącznik: Wykaz umów bilateralnych zawartych (ratyfikowanych) przez Polskę dotyczących dochodu, majątku sporządzonych po II wojnie światowej        49
Literatura          63