Archiwa tagu: Wdrożenie controllingu w firmie X

Wdrożenie controllingu w firmie X

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE, RODZAJE, CELE, ZADANIA CONTROLLINGU 4
1.1. Charakterystyka controllingu 4
1.2. Idea i organizacja controllingu w przedsiębiorstwie 6
1.3. Zarządzanie przez controlling 12
1.4. Controlling w zarządzaniu organizacjami – podstawowe zadania i cele 17
ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA FIRMY 23
2.1 Rys historyczny, charakterystyka oraz schemat organizacyjny firmy „X” 23
2.2. Analiza rynku oraz pozycji konkurencyjnej firmy „X” 26
2.2.1. Segmentacja rynku firmy „X” 26
2.2.2.. Pozycja na rynku konkurencyjnym firmy „X” 31
2.3. Cele firmy „X” 34
2.3.1. Cele ogólne firmy 34
2.3.2. Cele szczegółowe firmy 37
2.4. Analiza strategiczna firmy „X” 40
2.4.1. Analiza SWOT 40
2.4.2. Cykl życia produktu 43
ROZDZIAŁ III. DIAGNOZA SYSTEMU 47
3.1. Podział kosztów, systemy rachunku kosztów 47
3.2. System raportowania 50
3.3. System motywacyjny 51
3.4. Wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej firmy „X” 53
3.5. Wdrożenie controllingu w firmie ”X” 57
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS TABEL 71
SPIS RYSUNKÓW 72
SPIS SCHEMATÓW 73
ZAŁĄCZNIKI 74