Archiwa tagu: Turystyka ważnym czynnikiem rozwoju powiatu ostródzkiego

Turystyka ważnym czynnikiem rozwoju powiatu ostródzkiego

Wstęp 2

Rozdział I. Problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 4
1.1 Definicja oraz znaczenie turystyki 4
1.2 Turystyka na świecie i w Polsce 8
1.3 Możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim 15
1.4 Dzieje historyczne powiatu 19

Rozdział II. Walory turystyczne w powiecie ostródzkim 29
2.1 Parki oraz rezerwaty na terenie powiatu 29
2.2 Naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne 33
2.3 Obszar i położenie geograficzne 36
2.4 Szlaki turystyczne 39
2.5 Agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi 42

Rozdział III. Wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim 49
3.1 Program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego 49
3.2 Strategia rozwoju turystyki w powiecie 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 69
Spis rysunków 70

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest problem rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: definicja oraz znaczenie turystyki, turystyka na świecie i w Polsce, możliwość rozwoju turystyki w powiecie ostródzkim oraz dzieje historyczne powiatu.

W rozdziale drugim opisane są walory turystyczne w powiecie ostródzkim, a więc: parki oraz rezerwaty na terenie powiatu, naturalne warunki przyrodnicze i geograficzne, obszar i położenie geograficzne, szlaki turystyczne oraz agroturystyka ważnym elementem aktywizacji wsi.

W rozdziale trzecim przedstawiony jest wpływ samorządów na rozwój turystyki w powiecie ostródzkim, a więc: program rozwoju turystyki w regionie powiatu ostródzkiego oraz strategia rozwoju turystyki w powiecie.